KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC – GIẢI PHÁP QUAN TRỌNG ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA CÁC NHÀ TRƯỜNG

Tháng Mười 11, 2016 8:33 sáng

Năm học 2015-2016, Sở GD&ĐT Nam Định bắt đầu thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục đối với trường Tiểu học A Giao Thịnh trực thuộc PGD – ĐT Giao Thủy, với mục đích giúp nhà trường xác định đúng mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn để xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục, đồng thời thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của nhà trường.

CIMG0013

 

Việc kiểm định chất lượng giáo dục được tiến hành qua hai bước: tự đánh giá và đánh giá ngoài (cơ quan quản lý giáo dục đánh giá). Sau  đánh gia ngoài, nếu đạt tiêu chuẩn, các trường sẽ được công nhận, được cấp Giấy chứng nhận chất lượng giáo dục (GCNKĐCLGD) ở ba cấp độ từ thấp lên cao: cấp độ 1 (đạt từ 60% số tiêu chí trở lên), cấp độ 2 (đạt từ 70% đến dưới 85% số tiêu chí), cấp độ 3 (đạt ít nhất 85% số tiêu chí).

Năm 2015 -2016 trường tiểu học A Giao Thịnh đã được SDG cấp bằng công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục. Đây là thành quả ghi nhận sự cố găng của cán bộ, giáo viên và công nhân viên trong nhà trường.