Giao lưu câu lạc bộ cấp tiểu học huyện Giao Thủy

Tháng Một 17, 2018 8:52 sáng

Năm học 2017 -2018 PGD huyện Giao Thủy đã tổ chức giao lưu câu lạc bộ của các trường Tiểu học tại trường Tiểu học Giao Phong. Đã có 28 đơn vị trường tham gia, mỗi trường đều mang đến hội thi một bản sắc riêng nhưng tất cả đều đậm đà bản sắc dân tộc.

25498478_2048594065427790_7428536198307548953_n

25396206_2048594095427787_6429320883781434510_n

25396156_2048594258761104_1935477954956310534_n

Trường Tiểu học a Giao Thịnh cũng đã mang đến buổi giao lưu các sản phẩm sáng tạo và đạt giải nhất.

26238776_2419666078257684_4355181819124658113_n

25354015_1911397932511678_5467133825986464288_n

25442981_1911397885845016_3297715374277310051_n

25399122_1911397895845015_7457648802609239248_n

25398633_1911397899178348_2271066003768952780_n

25299433_1911398362511635_772083140814953800_n

25289727_1911398225844982_1317450724851097562_n

25289411_1911397939178344_2565817213221697845_n

25396111_1911397935845011_4121934304230453822_n