Liên hệ

Trường Tiểu học Giao Thịnh A

Địa chỉ: Xóm 6 xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.
Người phát ngôn: Ông Vũ Hồng Sinh – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 03503.893.148 – Email: tieuhocagiaothinh@gmail.com