Hoạt động ngoại khóa

Ảnh biểu diễn văn nghệ

Văn nghệ của cô và trò nhà trường chào mừng lễ khai giảng năm học và lễ đón bằng công nhận trường chuẩn xanh – sạch – đẹp năm 2014